JAK NAUCZYĆ SIĘ LATAĆ DRONEM?

Posiadam świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS, BVLOS, latanie bezzałogowymi statkami powietrznymi do 25 kg, oraz stopień INS, czyli instruktorski. 


Do dyspozycji mam drona DJI Mavic 2 Pro.

W Sulistrowiczkach i okolicy mamy otwartą strefę, więc śmiało możemy polatać i poćwiczyć. 


CO OFERUJĘ? 


Mogę Cię zapoznać ze sztuką latania dronem, oraz sztuką filmowania dronem. 

Mogę Cię przygotować do kursu uprawniającego do lotów VLOS oraz BVLOS. 

Służę pomocą jako wsparcie merytoryczne w :

- ogólnej wiedzy na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,

- podstawach meteorologii, 

- procedurach operacyjnych po zmianach przepisów lotniczych w UE.

- zasadach bezpieczeństwa lotu dronami

UWAGA ! 

JEŚLI ZBIERZE SIĘ ODPOWIEDNIA GRUPA CHĘTNYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI VLOS DO 4 KG, LUB TEŻ INNYCH PODKATEGORII NA TYM OBSZARZE, MAM MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOSTĘPU DO PLATFORM E- LEARNINGOWYCH I MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW. 


ILE TRWAJĄ LEKCJE LATANIA ? 


 W zależności od potrzeb ustalamy ilość spotkań indywidualnie. 


ILE KOSZTUJĄ SPOTKANIA ? 


Godzina latania pod okiem instruktora, ćwiczenia instruktażowe egzaminacyjne - 100 zł. 

Pierwsza godzina jest  przygotowaniem wyłącznie teoretycznym, przygotowującym do latania, według zasad bezpieczeństwa. 


Warsztat z filmowania dronem - do wykorzystania 10 godzin -  1000 zł. 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA JEST UKOŃCZONY 16 ROK ŻYCIA ! 

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do lekcji latania dronem. 


ZAPRASZAM !